Реклама в сайта за футболни прогнози

Сайтът BGPrognozi.com е създаден с цел публикуването на футболни прогнози, стратегии и футболни анализи. Информация за мачове, статистика и архив на футболни срещи.

Сайтът бързо придоби популярност сред българските футболни фенове и се превърна във водещ футболен портал на голям процент от футболните запалянковци. В сайта всеки футболен запалянко може да намери новини, прогнози и анализи на футболни срещи, които се обновяват ежедневно.

Причини за да рекламирате в сайта БГ Прогнози:
       - защото ще спечелите от нашите посетители, които са активно насочени към футболната сфера;
       - защото сайта ни се обновява ежедневно;
       - защото световно известни компании ни се довериха вече.

 

 

За актуална информация относно броя посетители, статистика на показванията на страниците, или други въпроси свързани с реклама, моля, свържете се с нас от формата за контакти.